valorile noastre

Fidelitatea Scripturală - Marcu 7:1-13, Matei 23
Integritatea morală - 1 Timotei 3:7, Fapte 6:3

Prioritate familială - 1 Timotei 3:4-5
Roada Duhului - Galateni 5:22, Filipeni 4:8
Cultivarea disciplinelor spirituale
Atitudine de slujire - Ioan 13
Unitate în diversitate - Romani 14
Confruntarea păcatului cu discernamant şi curaj - Matei 18:1-6
Relevanţa culturală - Matei 5:13-16
Orientare pe scop - 1 Corinteni 9:24-27
Lucrul în echipă - 1 Corinteni 3:5-9

"Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului." Evrei 10:39

line